درس از عاشورا…

شعر خوانی-باوربکنیم شهر …

ولایت پذیری در گرو جهاد با نفس…

مصیبت شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله…

اطاعت محض از ولایت